Jan Kovařík / Patrik Hábl

Na zdi a na zemi
12.5.2009 - 27.6.2009

Výstava „Na zdi a na zemi“ představuje tvorbu dvou mladých autorů, malíře Patrika Hábla (1975) a sochaře Jana Kováříka (1980). Oba jsou hostujícími členy Umělecké besedy. Jejich tvůrčí řeč vychází z hledání podstaty lidského bytí v inspirující „aréně“ přírody.
Stálým a nejhlubším východiskem Háblovy práce je krajina pojednávána jako vnitřní prostor lidské mysli, kde světlo, barva a pohyb mají organicky spjatou a významově rovnocennou úlohu v obrazovém poselství. Jeho obrazy svědčí o stálém úsilí o blížení se k jádru zázračných přírodních jevů prostřednictvím jejich „znovuvytvoření“ na plátně. Vizuální poetika Patrika Hábla nás staví do role myslitele na břehu něčeho na první pohled neznámého, širokého, nejasného. Kontemplace, kterou jeho obrazům věnujeme, je nám však odměnou v zjištění, že stojíme před drobným zrcadlem naší přítomnosti v nekončící novosti bytí. Ve své tvorbě Jan Kovářík hledá smysl přírody a kosmu v okouzlujícím kaleidoskopu jejich struktur; postupnou tvarovou redukcí dospívá k abstrahované prostorové esenci jejich vnitřní logiky a energie, odkrývá si tak jejich tajemství a souvislosti se světem člověka. Autor se tím stává nejen objevitelem mikrokosmu a makrokosmu, ale i jejich intuitivním tvůrčím zprostředkovatelem. Při svém znovuoživení plastické hmoty směřuje Kovářík k elementární podstatě člověkem vnímané přírody, v níž objem, proporce, pevnost, stavba a skladba spolu nacházejí zákonitou vyváženost. Z jeho zápasu s hmotou vycházejí soběstačné formy, představující proměnu přírodního tvaru v prostorovou poetiku humanistického vědomí. Autor: Richard Drury

  • Jan Kovařík / Patrik Hábl
  • Jan Kovařík / Patrik Hábl
  • Jan Kovařík / Patrik Hábl
  • Jan Kovařík / Patrik Hábl