Jiří Kornatovský

Kresby
27.5.2010 - 14.5.2010

…Moderní tvorba si svou vlastní polaritu uvědomuje, vyostřuje ji a současně překonává. Tím neustále překračuje své vlastní hranice. Vedle termínu modernost má tedy své opodstatnění i nadále pojem avantgardnost. Jiří Kornatovský patří k nemnohým z těch, o nichž můžeme s čistým svědomím říci, že jejich tvorba má nejen moderní, ale i avantgardní charakter. Pohybuje se nepochybně právě v tom širokém poli výtvarné integrace, jejíž podoby a formy mohou být přirozeně mnohotvárné a jež představuje neustálý protipól tendence k diferenciaci a izolaci uměleckých přístupů a postupů.

Vlastimil Tetiva

  • Jiří Kornatovský
  • Jiří Kornatovský
  • Jiří Kornatovský
  • Jiří Kornatovský
  • Jiří Kornatovský