Miroslav Pošvic

Nebe na zemi
9.6.2010 - 9.7.2010

Miroslav Pošvic, který se etabloval především jako mistr litografie, se na výstavě Nebe na zemi představí jako malíř. Dočasná změna techniky mu skýtá velké dobrodružství. Malba mu dovoluje mazlit se s barvou, laskat se s jejími polotóny a jejich průniky, využívat její transparentnosti i plasticity, pohrávat si s modelací tvarů a jejich stínů, nořit se do hloubky prostoru. Ovládnutí jemných nuancí olejomalby ale nemění jeho rukopis ani témata. Jeho imaginární světy stále oscilují mezi makro a mikrokosmem a naznačují, že vše jedno jest. Zárodky životů se mohou v jiném zorném úhlu jevit jako vesmírné mlhoviny, buněčné bujení jako shluky planetek. Pošvicova tvorba ale není pokusem o postižení zázraku vesmíru – je mnohem skromnější. Jeho obrazy jsou metaforou prostých emocí i jejich fyzických projevů, jako je svírání žaludku v radostném očekávání, jizvy na těle i na duši, postupná eroze paměti… Ani když zpracovává velká, hluboce intimní dramata, nikdy nezabíhá do patosu. Vždy si uchovává humorný nadhled, pracuje s nadsázkou. Pohrává si s významy skrytými za estetickou vizáží svých obrazů, s významy, které – byť se váží k bytostně osobním vzpomínkám – promlouvají univerzálním výtvarným jazykem.

  • Miroslav Pošvic
  • Miroslav Pošvic
  • Miroslav Pošvic
  • Miroslav Pošvic
  • Miroslav Pošvic
  • Miroslav Pošvic
  • Miroslav Pošvic