Ondřej Oliva

Gourmet
1.11.2011 - 25.11.2011

Výstava v artpro gallery nese název Gourmet a autor v představované kolekci děl rozpracovává téma své diplomové práce.
Ondřej Oliva pracuje s několika sochařskými postupy – znásobením měřítka a používáním různorodostí materiálů, jimiž autor popírá původní smysl díla provedeného záměrně přímočaře. Vybraný materiál a velikost objektu poté zneklidňuje ono přímočaré sochařské konstatování v díle, motiv, téma. Pod rukama sochaře tímto postupem vznikla plastika ze skleněných trubek „How does it feel“ jako křehký symbol otevírající brány ráje anebo objekty „Forbidden Fruit“ v současnosti vyvedeny do hliníku ( autorova diplomová práce) a bronzu, obrazy rajské many. Autorovy práce spojuje přepracování a nová překladatelnost symbolů hříšnosti a hédonismu do současného sochařského jazyka, tak jak je rozpracovává například v objektech Gourmet I a Gourmet II.

  • Ondřej Oliva
  • Ondřej Oliva
  • Ondřej Oliva
  • Ondřej Oliva
  • Ondřej Oliva
  • Ondřej Oliva
  • Ondřej Oliva
  • Ondřej Oliva