Váchal Josef

23. září 1884 Domažlice – 10. května 1969 Jičín Byl český malíř, grafik, ilustrátor, sochař, řezbář a také spisovatel a básník. Jeho tvorba byla ovlivněna expresionismem a pr...

Váchal Josef

23. září 1884 Domažlice – 10. května 1969 Jičín

Byl český malíř, grafik, ilustrátor, sochař, řezbář a také spisovatel a básník. Jeho tvorba byla ovlivněna expresionismem a prvky symbolismu, naturalismu a secese, pokoušel se ale o vlastní stylově nevyhraněné umělecké vyjádření.

Hlavní část jeho díla spadá do období první republiky. Mezi nejznámější díla patří kniha Krvavý román nebo ilustrace k Demlovu Hradu smrti.

Narodil se jako nemanželské dítě, vychovávali ho prarodiče. Ze svého dětství si odnesl záporný vztah k městskému prostředí a naopak kladný vztah ke zvířatům (zejména psům) a přírodě. Gymnázium nedokončil. Se matkou se znovu setkal až v roce 1891. V roce 1898 se odstěhoval do Prahy a později se vyučil knihvazačem. Později byl přijat do krajinářské školy Aloise Kalvody a navštěvoval malířskou školu Rudolfa Béma, zaměřenou na figurální umění, dál již byl ve svém uměleckém vývoji samoukem. Na počátku 20. století byl v úzkém kontaktu s představiteli katolické moderny, následně však křesťanskou víru zavrhl a začal se inspirovat okultismem.

V době 1.sv.války byl zmobilizován, aktivní účast na bojištích silně zasáhla do jeho následné tvorby. Po nástupu komunistického režimu se postupně dostával do kulturní i společenské izolace a jeho dílo se na veřejnosti téměř neobjevovalo. Dožíval v zapomnění a nedostatku, závislý na darech mecenášů. V 60. letech 20. století začal narůstat zájem o jeho dílo, byly mu pořádány výstavy a obdržel titul Zasloužilý umělec, šest dní poté zemřel.