Hábl Patrik

Hábl Patrik

V letech 1989 – 1993 studoval na SUPŠ v Uherském Hradišti. V letech 1994 – 2000 studoval na VŠUP v Praze u prof. Nešlehy. V roce 1996 absolvoval roční litografické školení u doc. M. Axmanna a následující rok na Akademii Muchina v St. Petersburgu v Rusku....

Hábl Patrik

V letech 1989 – 1993 studoval na SUPŠ v Uherském Hradišti. V letech 1994 – 2000 studoval na VŠUP v Praze u prof. Nešlehy. V roce 1996 absolvoval roční litografické školení u doc. M. Axmanna a následující rok na Akademii Muchina v St. Petersburgu v Rusku. V roce 1998 navštěvoval experimentální grafiku na AVU u doc. Kokolii. Určujícim momentem jeho tvorby jsou dvě polohy, první pracuje s volným expresivním vyjádřením a druhá s pevnější geometrickou formou. Dá se říci, že se jedná stále o jeden výrazový prvek. Objevuje se často motiv konkrétnější určitější definice, situace hledání tušené krajiny, neurčitých dojmů, postava chodce či poutníka někam se vzdalujícího,mizejícího. Je to pronikání kamsi k horizontu a tím i pronikání v sebe, v jakési odkrývání a přitom obohacování skrytých vrstev osobního bytí. Osamělý poutník již dlouho poznamenává vývoj naší novodobé kultury, od Friedrichovského romantika 18. st. až po existenciálního vyhnance století 20. Jde o určitou pouť, cestu čapkovského kulhavého poutníka, emigranta ve věčnosti, který se vzdaluje, směřuje a mizí v tajemné dáli cesty a cíle, které jsou vlastně jedno a totéž.