Zoubek Jasan

Zoubek Jasan

Sochař Jasan Zoubek (nar. 4.3.1956) je člověk nekonformní, svérázný, uzavřený... Je synem sochařů Evy Kmentové a Olbrama Zoubka a bratr historičky Polany Zoubkové. Místo škol dal přednost škole života, a přes různé životní peripetie, kdy m.j. vystřídal...

Zoubek Jasan

Sochař Jasan Zoubek (nar. 4.3.1956) je člověk nekonformní, svérázný, uzavřený... Je synem sochařů Evy Kmentové a Olbrama Zoubka a bratr historičky Polany Zoubkové. Místo škol dal přednost škole života, a přes různé životní peripetie, kdy m.j. vystřídal různé dělnické profese (ve svobodném povolání je od r. 1989), se propracoval mezi současné nejvýraznější představitele po-moderní vlny v českém umění. Modernu v ničem ji nepopírá´, navazuje na ní. Díla Jasana Zoubka vyzařují jakousi prehistorickou energii, mohutnou sílu živlů když tvoří a přetvářejí zemi a nás. Tato díla jsou vesměs nesmírně pracná, náročná na provedení. Jasan Zoubek o sobě přehnaně kriticky tvrdí, že svůj nedostatek talentu nahrazuje pílí. Zpočátku se orientoval více na kresbu lidských postav a stromů, posléze přešel k abstrakci, znakům, symbolům a geometrii. Sochařská tvorba se rozvíjí od 80. let. Upozornil na sebe monumentální soustavou dřevěných organických prvků na výstavě Sochy a objekty na malostranských dvorcích (1981). Od té doby pravidelně vystavuje u nás i v zahraničí. Pro tvorbu svých plastik užívá dřevo, papír, osinkocement, beton, kámen a bronz. Motiv vrstvení u prací z papíru, později přechází do monumentálních cementových soch. Papírové objekty působí jako výseče krajin. Oproti statickým kresbám obsahují prvky nestability, nepravidelnosti, deformace, zlomy, rozpady; jsou blízké přírodním strukturám kůry, dřeva, hlíny; připomínají geologické posuny. V druhé polovině 80. let se v krajinách objevuje lidská figura, motiv geologického narušení objektu, praskliny, průrvy a pak i siluety postav, rozfázované či seriálně seřazené do zástupu. V 90. létech začíná pracovat s umělým kamenem, pokračuje bronzovými odlitky dřívějších prací, čím přináší prvek trvalosti do pomíjivých objektů z papíru. Poslední práce jsou hlavně z kamene. Směřují k abstrakci a zklidnění. Jasan Zoubek žije v Praze, ale stále častěji tráví čas na venkově. S manželkou Irenou mají děti Evu (1981), Adama (1988), a Jaroslava (1993) a vnuka Adama (*2003). Mezi jeho zájmy patří pozorování krajiny a oblohy.