Hána Jan

Hána Jan

Prof. Jan HÁNA byl jedním z posledních českých sochařů vycházejících z klasické figurální školy. Narodil se 28. října 1927 v Dobronicích u Bechyně, kde začal pracovat v tamější keramické dílně. Po válce studoval krátce na Státní keramické škole v Praze...

Hána Jan

Prof. Jan HÁNA byl jedním z posledních českých sochařů vycházejících z klasické figurální školy. Narodil se 28. října 1927 v Dobronicích u Bechyně, kde začal pracovat v tamější keramické dílně. Po válce studoval krátce na Státní keramické škole v Praze u prof. V. Vokálka, a poté pokračoval ve studiu sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Karla Pokorného (1945-51) a na Výtvarné akademii v Záhřebu v bývalé Jugoslávii u prof. A. Antunace (1947-48). Věnoval se jak sochařské práci spojené s architekturou tak volné lyrické plastice, kterou představovaly především ženské akty. Tento žánr jemu nejbližší vytvářel mimo oficiální zadání a byl v jeho tvorbě sice méně nápadný ale nejplodnější. převzato z: http://www.janhana.com