Janeček Ota

15. srpna 1919 Pardubičky u Pardubic – 1. července 1996 Praha Byl český malíř, grafik, ilustrátor a sochař. V letech 1937–1939 studoval kreslení na Českém vysokém učení technickém v...

Janeček Ota

15. srpna 1919 Pardubičky u Pardubic – 1. července 1996 Praha

Byl český malíř, grafik, ilustrátor a sochař.

V letech 1937–1939 studoval kreslení na Českém vysokém učení technickém v Praze u O. Blažíčka, C. Boudy a K. Pokorného. Po uzavření vysokých škol nacisty pracoval krátce v továrně na výrobu jízdních kol, poté studoval na pražské Umělecko-průmyslové škole (1941–1942), kterou však nedokončil.

Byl členem SVU Mánes. V jeho rané tvorbě se objevuje inspirace Amedeem Modiglianim, od roku 1943 jsou jeho díla ovlivněna kubismem. Po roce 1948 objevuje postupně svůj osobitý, poetický styl s dekorativními prvky místy inspirovanými lidovým uměním a vycházejícími z motivů odpozorovaných v přírodě. Věnuje se převážně tématu dívčích aktů. Od 50. Let přechází do nefigurativních, florálních tvarů, vzniká i jeho vrcholný malířský cyklus Trávy, později i další přírodní cykly – Staré stromy, Příměstské krajiny, Zimní krajiny, Krajina Českého středohoří.

K typickým motivům jeho malby v 70. a 80. letech patří jemná, jakoby zasněná stylizace květin, ptáčků, motýlů, stromů či stébel trávy, připomínající svou křehkostí mistry japonských závěsných obrazů. V kresbě a grafice se převážně věnuje svým charakteristickým dívčím aktům. Ilustroval také řadu knih a maloval portréty.

Na výstavě v Londýně roku 1985 byl anglickou kritikou označen spolu s Picassem, Braquem, Modiglianim, Schielem a Matissem za největší postavu světové kresby tohoto století".

Jeho celoživotní dílo bylo završeno v roce 1995 velkou retrospektivní výstavou v pražském Mánesu.

Ota Janeček je svými díly zastoupen v Národní galerii v Praze, v londýnské Tate Gallery a dalších státních galeriích ve Francii, v Paříži, Anglii, USA, Japonsku…