Koblasa Jan

5. října 1932 Tábor – 3. října 2017 Byl český sochař, malíř, grafik, scénograf, básník, hudebník, emeritní profesor sochařství v Kielu, žijící od roku 1...

Koblasa Jan

5. října 1932 Tábor – 3. října 2017

Byl český sochař, malíř, grafik, scénograf, básník, hudebník, emeritní profesor sochařství v Kielu, žijící od roku 1968 v zahraničí.

Po absolvování klasického gymnázia chtěl pokračovat ve studiu přírodních věd, později však převážily jiné zájmy, zejména literatura, hudba a zpěv, divadlo a výtvarné umění. Později studoval klasický zpěv a účinkoval již jako sólista s tanečním orchestrem a v chrámovém sboru. Od školních let si vedl deníky, kam kromě osobních záznamů zapsal i své první literární pokusy, spoluvydával školní časopis. Po maturitě studoval na AVU v Praze, kam byl přijat navzdory nepříznivému kádrovému posudku. V době studia se zaměřoval na sochařský portrét, v soukromí maloval a kreslil, psal poezii a tiskl grafické listy. V červnu 1958 složil přijímací zkoušky na DAMU a stal se studentem scénografie, toto studium však po dvou semestrech ukončil. Spolu s dalšími výtvarníky (např. Karel Nepraš, Bedřich Dlouhý) zakládá skupinu Šmidrové. Jeho závěrečná práce na AVU (ženský akt) byla odmítnuta a hrozilo mu vyloučení ze školy, nakonec zachránil diplom třemi realistickými portréty, obdrží školní cenu a stipendium. Na počátku roku roku 1961 probíhá série zatýkání a výslechů, členové skupiny jsou odposloucháváni, Koblasa přichází o tvůrčí stipendium, všechna pozvání na zahraniční stáže a výstavy úřady zamítají, následují výslechy na StB… V roce 1968 vycestoval pracovně do Německa, poté do Itálie, kde ho zastihla zpráva o okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy, do Čech už se nevrátil. V Československu je odsouzen na 9 let za nedovolené opuštění republiky, jeho díla jsou ukryta do depozitářů a zčásti zabavena. Zbytek života žije střídavě v Evropě a v USA.