Voldřichová Blanka

Voldřichová Blanka

Blanka Voldřichová Narozena 22. listopadu 1934 v Kašperských Horách. Studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u prof. L. Píchy a J. Kavana. Plastiky Blanky Voldřichové se pohybují v hranicích nejvnitřnějšího území plastiky – aktu, bez ...

Voldřichová Blanka

Blanka Voldřichová Narozena 22. listopadu 1934 v Kašperských Horách. Studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u prof. L. Píchy a J. Kavana. Plastiky Blanky Voldřichové se pohybují v hranicích nejvnitřnějšího území plastiky – aktu, bez nebezpečí opakování resumují to nejpodstatnější, co se událo ve vývoji sochařského ženského aktu v průběhu dvacátého století. Rozpětí mezi nejmenšími a největšími formáty ukazuje, že dobrá komorní plastika neznamená titěrnost, monumentalizující cítění Blanky Voldřichové není vázáno na absolutní velikost sochy. Stejně tak její dílo neguje pejorativně zabarvený mýtus „ženského projevu“, často tradovaným právě v souvislosti s ženským aktem. Naopak plně využívá přirozené oscilace mezi individuální přítomností, intimitou vzpomínky a vývojem sochařství kotvenou alegoričností a symboličností aktu.